Välkommen till PRI ideell förening!

Händelser

15 november 2022
Styrelsen för PRI ideell förening har beslutat att ITP 2-pension i egen regi som är under utbetalning höjs med 10,84 procent per den 1 januari 2023.

Samtidigt räknas värdet på intjänad pension som ännu inte börjat betalas ut upp lika mycket. Detta beslut motsvarar det beslut som Alecta fattat, och som enligt praxis även beslutas avseende ITP 2 i egen regi.

Övrigt

 • 15 november 2021

  Två organisationer inom PRI-systemet

  PRI ideell förening är en från försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti fristående förening som finns till för att fastställa de parametrar som används vid beräkning av pensionsskuld för ITP 2 i egen regi.

  Svenskt näringsliv, Unionen och Ledarna är stiftare av föreningen. Utöver stiftarna är Svensk Handel medlem.

  Styrelsen består av representanter för medlemmarna och de företag som tillämpar ITP 2 i egen regi. PRI Pensionsgaranti är inte delaktiga i föreningen och har inget inflytande på föreningens beslut. 

  PRI Pensionsgaranti är ett ömsesidigt försäkringsbolag som främst garanterar och administrerar pension i egen regi.